REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOGISTEAM ELECTRONIC`S

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Endimac Krzysztof Rucinski Żerkowice 8B 32-095 Iwanowice.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzane telefonicznie lub mailowo.
4. Klienci będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Zamówień, które już jest realizowane nie można anulować.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszego regulaminu, akceptację warunków dostaw oraz wszelkich zastrzeżeń zawartych w regulaminie sklepu.
 7. Zastrzegam sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość. 
8. Przed dokonaniem zakupu konieczne jest potwierdzenie dostępności produktu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego, e-mailowego bądź przez komunikator internetowy - nie uwzględniamy skarg i zażaleń.
9. W przypadku braku dostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostępności.
 10.  zastrzegam sobie możliwość zmian cen towarów, których w chwili zamówienia nie posiada na magazynie, zmiany te będą konsultowane z Klientem.
11. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta w terminie do 48 godzin od momentu telefonicznego potwierdzenia zamówienia - dotyczy towaru będącego na stanie magazynu.
12. Do każdej przesyłki dołączona jest paragon bądź faktura, gwarancja oraz niezbędne instrukcje i certyfikaty.
13. Należność za zamówiony towar Klient reguluje:
- przy odbiorze u Kuriera (max. wartość zamówienia realizowanego za pobraniem to 5000 PLN).
- przelewem na konto (przedpłata).
 14. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru .
15. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub przez paczkomaty.
16. Moment odbioru przesyłki od kuriera przez Klienta jest zawarciem umowy sprzedaży ze sklepem internetowym.
 17. Klient jest zobowiązany do wykonania wszelkich aktów staranności związanych z odbiorem towaru, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń. W szczególności Klient powinien w momencie odbioru sprzętu od kuriera przy kurierze dokonać oględzin sprzętu oraz opakowania i wtedy podpisać list odbioru. W przypadku stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych opakowania bądź sprzętu Klient powinien zareklamować usługę kuriera oraz niezwłocznie powiadomić o tym właściciela sklepu. Brak zgłoszenia będzie skutkował utratą wszelkich roszczeń. 
18. Oferta obowiązuje na terenie Polski.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 20. Właściciel strony zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą 'O ochronie danych osobowych'. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
21. Autorzy serwisu www.Logisteam.pl dołożyli wszelkich starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować. Dlatego wszelkiego rodzaju błędy nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z naszym działem handlowym.
 22. W przypadku uszkodzenia zakupionego sprzętu, klient jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do serwisu właściciela sklepu na własny koszt, chyba że zaznaczono inaczej lub sprzęt jest objęty gwarancją producenta.
23. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 ww ustawy.
Towar powinien być zwrócony w komplecie (pudełka, kable, sterowniki, etc.) oraz nie nosić śladów używania. Należność za zwrócony towar zostanie przekazana na konto bankowe w formie przelewu w terminie 14 dni od daty przyjęcia towaru na magazyn.
24. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
25.Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży, chyba ze Producent określi inaczej.
26.Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.

27.Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.

28.Rozpoczynając procedurę reklamacyjną klient musi poinformować sklep czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy gwarancji.

29.Zarejestrowani klienci mają dostęp do modułu reklamacji. Pozostali klienci informują Sklep o chęci złożenia reklamacji drogą mailową,  opisując reklamację w mailu skierowanym do sklepu.

  Przebieg procedury reklamacyjnej:

 1. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane na drodze pisemnej pocztą lub poprzez sieć Internet (przy czym wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu równoznaczne jest z zachowaniem formy pisemnej) . Reklamacje zgłaszane wyłącznie telefonicznie nie będą rozważane, gdyż nie zostało dopełnione ich prawidłowe zgłoszenie.

 

 1. Klient rozpoczyna reklamację poprzez moduł reklamacji (w przypadku klientów zarejestrowanych) lub informuje Sklep Internetowy o wadliwości produktu poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres podany w zakładce kontakt sklepu internetowego  (w przypadku klientów niezarejestrowanych) w postaci opisu reklamacji w formie pisemnej (np. e-mail).

 
 

 1. Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów. Sprawdza jednocześnie czy wadliwe działanie produktu nie wynika wyłącznie z jego niewłaściwego uruchomienia lub użytkowania.

 

 1. W przypadku, gdy Konsultant wykluczy fakt niewłaściwego uruchomienia, zresetowania lub użytkowania przedmiotu informuje Klienta o rozpoczętej procedurze reklamacyjnej.

 

 1. Klient odsyła Produkt na adres Sklepu Internetowego (lub inny wskazany przez Konsultanta) na własny koszt. Sklep Internetowy nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie uznana, klientowi przysługuje zwrot kosztów nadania, z zastrzeżeniem jednak, że przedmiot musi zostać odesłany do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem wskazanego przez Sklep kuriera Pocztex 48 ( w ramach usługi „Zwroty”, wysyłając klientowi uprzednio list przewozowy. Klient nie może samodzielnie wzywać kuriera Pocztex) lub, jeśli Sklep nie ma możliwości zorganizowania przesyłki w taki sposób, może wyrazić zgodę na wysłanie jej przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym ekonomicznym lub paczką zwykłą ekonomiczną, uwzględniając ten sposób, który jest najtańszym sposobem wysyłki danego produktu. Jeśli Klient wybierze inny rodzaj przesyłki lub innego dostawcę usługi (np. kuriera), Sklep LogisTeam pokryje koszty tej wysyłki wyłącznie w przypadku, jeśli nie przekroczą one wartości rodzajów przesyłek wskazanych przez Sklep LogisTeam. W przeciwnym przypadku Sklep zwróci koszty jedynie do wartości kosztów wskazanych przez siebie rodzajów najtańszej wysyłki, jako właściwych do dokonania zwrotów. Cenny przesyłek poleconych ekonomicznych i paczek ekonomicznych nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej są ściśle określone i zależą od wagi przesyłki. Ceny przesyłek i paczek pocztowych znajdują się na stornie: http://cennik.poczta-polska.pl/ w zakładce „Kalkulator usług krajowych” (dla przesyłek i paczek krajowych) lub „Kalkulator usług zagranicznych” (dla przesyłek zagranicznych).

 
 

 1. Adresem do wysyłki produktów reklamowanych jest adres Sklepu internetowego, tj. Endimac Krzysztof Ruciński, Żerkowice 8B, 32-095 Iwanowice. Pracownik sklepu może wskazać, wyłącznie dla przyspieszenia procedury reklamacji, inny adres wysyłki (np. serwisu konkretnego producenta). Jeśli jednak nie wskaże takiego adresu, reklamowany produkt powinien być odesłany na adres Sklepu Internetowego.

 

 1. Produkt musi zostać odesłany  w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniami podczas transportu wraz z całym osprzętem, który Klient otrzymał wraz z towarem (np. okablowanie, sterowniki, instrukcje…itd.). Gwarancji nie podlegają produkty, które nie zostały odesłane w całości lub z niepełnym osprzętem.

 
 

 1. Do Produktu dołączyć należy dowód zakupu, swoje dane kontaktowe, nr konta, na który zostaną zwrócone ewentualne koszty oraz informację dotyczącą uszkodzenia lub wady produktu. Informację tę można wysłać osobno – na adres podany na stronie sklepu Logisteam w zakładce kontakt.

 

 1. Klient musi wskazać jednoznacznie, czy składając reklamację korzysta z praw rękojmi czy gwarancji. Sklep zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta takiego zapytania, jeśli Klient nie określił się składając reklamację.

 

 1. Bieg terminu reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego urządzenia oraz uzyskania informacji, czy klient korzysta z gwarancji czy rękojmi. Aby reklamacja została skutecznie rozpoczęta (rozpoczął się termin realizacji reklamacji) oba warunki muszą być spełnione.

 

 1. Po otrzymaniu Produktu przez Sklep Internetowy podlega on sprawdzeniu.

 

 • Sklep Internetowy musi ustosunkować się do Reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i informacji o korzystania z praw z tytułu rękojmi. W przypadku otrzymania produktu i uzyskania informacji, iż reklamacja opiera się o gwarancję, Sklep musi ustosunkować się do reklamacji w terminie podanym w gwarancji, jeśli jednak termin ten nie został w gwarancji określony –nie może on być dłuższy niż 14 dni. Przez ustosunkowanie rozumie się określenie, czy reklamacja została uznana. Informacja taka może zostać wysłana w formie mailowej lub poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki Pocztą Polską za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę nadania korespondencji w placówce Poczty Polskiej.

 
 

 1. Klient będzie informowany na bieżąco o statusie reklamacji.

 
 

 • W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sklep Internetowy na swój koszt odsyła Klientowi Produkt wolny od wad.

 

 • W przypadku, gdy niemożliwa jest naprawa lub wymiana Produktu, Klient otrzyma zwrot wartości zakupu Produktu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie.

 

 1. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana towar może zostać odesłany na koszt Klienta za pobraniem, lub Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki przed wysyłką Produktu. Klient musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wysyłką. Sklep Internetowy może odesłać towar także na własny koszt. W tym przypadku klient nie musi być informowany przed wysyłką przedmiotu.

 

 1. Klient musi zostać poinformowany o powodzie nieuznania reklamacji na drodze pisemnej, przy czym zachowaniem formy pisemnej jest także wysłanie informacji drogą mailową.

 

 1. Wszelkie koszty, które powinny zostać zwrócone klientowi, zostaną zwrócone tylko na konto podane w formularzu reklamacyjnym lub innym piśmie dołączonym do reklamowanego towaru lub wysłanym równolegle za pomocą sieci Internet, z wyraźnym wskazaniem, iż owej reklamacji dotyczą. Nie istnieje możliwość dokonania zwrotu tylko na podstawie informacji, iż pieniądze powinny zostać przelane na konto, z którego środki zostały przelane Sprzedającemu.

  30. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy Sklep Internetowy zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru.

  31. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady towaru spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją, a także za wady powstałe w wyniku uruchamiania, wykorzystywania lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.