Proffesional Hardware Keylogger Last Update 24.03.2020
pzycisk1 HomePage - Logisteam.pl Company Logisteam keylogger radiocontrol keylogger PS/2 Keylogger USB shop Contact przycisk9
button1 keylogger PS/2 Keylogger USB keylogger radio
bel1
ENSolarX
PV Inverter WiFi (PV Monitoring)
Keyloggery PS/2
Podsłuchy na port PS/2
Keyloggery USB
Podsłuchy na port USB
Keyloggery w klawiaturze
Podsłuchy wbudowane w klawiaturę
Keyloggery Radiowe
Podsłuchy Wi-Fi
Czujniki Laserowe
Czujniki Laserowe do systemów alarmowych
Regulamin
Regulamin strony
 
Należy pamiętać ze używanie Keyloggera do odczytywania cudzej korespondencji, przechwytywania haseł dostępu do stron WWW , skrzynek pocztowych lub pozyskiwanie w ten sposób jakichkolwiek innych poufnych informacji , jest przestępstwem w świetle polskiego prawa (art. 267 k.k.)...
 

Valid HTML 4.0 Transitional


Chcąc jak najbardziej przybliżyć Państwu cechy ENSolarX, dołączamy krótką informacje na temat jego działania oraz niewątpliwych korzyści, jakie wypływają z jego użytkowania.

Jak działa ENSolarX.

ENSolarX to moduł Wi-Fi, który umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie systemem fotowoltaicznym, falownikiem słonecznym oraz magazynem energii.
Urządzenie umożliwia zdalną kontrolę oraz konfigurację parametrów trzech urządzeń.
Umożliwia kontrolę oraz konfigurację falownika słonecznego.
Umożliwia kontrolę oraz konfigurację parametrów systemu zarządzania magazynem energii BMS (Battery Management System).
Umożliwia kontrolę oraz konfigurację sterownika rekuperacji Rekuset.
Urządzenie obsługiwane jest przez aplikacje na komputerze lub telefonie z systemem Android.
W ostatniej aktualizacji dodano obsługę BMS-ów DALY oraz poprawiono komunikację.
Urządzenie ENSolarX obsługuje hybrydowe falowniki słoneczne marek Easun, Powland oraz BMS-y firm QUCC, JBD, ANT, DALY, JK (maksymalna ilość ogniw: 16).
Podłączenie falownika oraz BMS-a z modułem ENSolarX realizowane jest przez magistralę RS-232. Urządzenie posiada 2 osobne wejścia do obsługi falownika oraz BMS-a.

Opis programu zarządzającego ENSolarX:

Zakładka POWER STATUS wyświetla dane ze sterownika Rekuset, jeśli taki został zainstalowany. Jeżeli w systemie nie jest zainstalowany sterownik Rekuset, zakładka ta nie będzie obsługiwana.
W zakładce POWER STATUS wyświetlane są informacje o stanie czujników atmosferycznych oraz dane o zużyciu energii elektrycznej w danym momencie, a także wykresy zużycia dziennego oraz miesięcznego. Dane o zużyciu w tej zakładce pobierane są z zewnętrznego licznika, który wysyła dane wyjściem impulsowym do sterownika Rekuset.
Możliwość sterowania wyjściami, na przykład zraszaczami ogrodowymi.
Zakładka INVERTER wyświetla aktualne dane z falownika słonecznego oraz modułu BMS, takie jak:
Aktualna produkcja z paneli fotowoltaicznych.
Bieżące zużycie.
Poziom napięcia w sieci oraz na wyjściu falownika.
Napięcie baterii.
Procent obciążenia.
Temperatura radiatora falownika.
Poziom naładowania akumulatorów.
Pozostała ilość energii w akumulatorach.
Poziom naładowania poszczególnych ogniw.
Różnicę napięć pomiędzy ogniwami.
Itp.
Zakładka REKUSET wyświetla aktualne dane ze sterownika rekuperacji Rekuset.
Zakładka OPTIONS to konfiguracja ustawień, parametrów pracy falownika słonecznego oraz modułu BMS.
Konfiguracja połączenia sieciowego oraz internetowego modułu ENSolarX.
Poniżej przedstawiono schemat poglądowy podłączeń poszczególnych modułów.
ENSolarX nie wymaga podłączenia wszystkich modułów. Możliwe jest podłączenie tylko jednego urządzenia do analizy danych, na przykład falownika bez BMS-a lub BMS-a bez falownika. Jeżeli dane urządzenie peryferyjne nie zostanie podłączone, w aplikacji nie będą wyświetlane dane z tego urządzenia, ale pozostałe komponenty będą nadal komunikować się z urządzeniem ENSolarX.

Podłączenie falownika do ENSolarX:

W zależności od posiadanego falownika, urządzenie należy podłączyć przez złącze 9-pinowe DB9 lub złącze RJ-45. Podczas składania zamówienia proszę podać informacje w polu komentarza, dotyczące falownika, do którego będziemy podłączać ENSolarX. W ten sposób dołączymy odpowiedni kabelek połączeniowy do złącza DB9 lub RJ-45. Urządzenie ENSolarX komunikuje się z falownikami wykorzystującymi komunikację RS-232 na protokole PI30 lub Modbus RTU. Po podłączeniu falownika do urządzenia ENSolarX, prawidłową komunikację potwierdzą diody RX i TX umieszczone nad złączem do falownika na płytce ENSolarX.

Podłączenie BMS-a DALY:

BMS DALY należy podłączyć do urządzenia ENSolarX poprzez gniazdo miniUSB. Wtyczkę miniUSB, która zazwyczaj jest używana do podłączenia Bluetooth, należy podłączyć do gniazda miniUSB na urządzeniu ENSolarX. BMS powinien zostać automatycznie wykryty przez ENSolarX, co będzie potwierdzone przez mrugające diody RX i TX powyżej gniazda miniUSB na płytce ENSolarX.

Podłączenie BMS-a JK:

BMS JK należy podłączyć do urządzenia ENSolarX poprzez 4-pinowe gniazdo oznaczone na zdjęciu jako RS485. Opisy tego gniazda mogą się różnić w zależności od wersji tych BMS-ów. BMS powinien zostać automatycznie wykryty przez ENSolarX, co będzie potwierdzone przez mrugające diody RX i TX powyżej gniazda miniUSB na płytce ENSolarX. Podczas składania zamówienia proszę podać w polu komentarza informacje dotyczące BMS-a, do którego będziemy podłączać ENSolarX, aby dołączyć odpowiedni kabelek połączeniowy do JK.

Podłączenie BMS-ów QUCC i JBD:

BMS QUCC oraz JBD należy podłączyć do urządzenia ENSolarX poprzez 4-pinowe złącze Bluetooth. Oznacza to, że należy odłączyć płytkę Bluetooth i podłączyć ten kabelek do złącza oznaczonego jako BMS na płytce ENSolarX. BMS powinien zostać automatycznie wykryty przez ENSolarX, co będzie potwierdzone przez mrugające diody RX i TX powyżej gniazda miniUSB na płytce ENSolarX.keyloger
Keylogger USB
Keylogger PS/2
Klawiatura Keylogger
RadioControl
Abs Filament